Veiklos sritys

Žmogiškieji ištekliai

Šios srities koordinatorė Monika kartu su studentais, kurie nori prisijungti prie šios srities, yra atsakingi už visą VU SA MF atmosferą ir kitus dalykus:

Jei turi klausimų apie žmogiškųjų išteklių sritį ar nori prie jos prisidėti, rašyk hr@mf.vusa.lt

Administravimas ir LSP

Ši sritis ir jos koordinatorė Meda yra atsakingas už VU SA MF administravimą bei LSP programos koordinavimą padalinyje:

Kilus klausimams ar neaiškumams kreipkis el. paštu lsp@mf.vusa.lt

Akademinė sritis

Akademinę sritį koordinuojančios Agnė ir šioje srityje veikiančių žmonių tikslas – padėti spręsti įvairiais problemas, susijusias su akademiniu procesu. Pagrindiniai darbai:

Su akademinės srities koordinatoriumi galite susisiekti el.paštu: akadem@mf.vusa.lt

Studentų atstovų koordinavimas

Studentų atstovų koordinavimo sritis yra viena iš svarbesnių veiklos sričių Vilniaus Universiteto studentų atstovybėje. Jos koordinatorius Marijonas bei srities nariai aktyviai dirba, kaupia patirtį ir tobulėdami stengiasi gerinti studentų atstovavimo kokybę Medicinos fakultete. VU SA MF Atstovų koordinavimo sritis:

Atstovų koordinavimo srities tikslas turėti kompetentingus, gebančius tvirtai ginti ir atstovauti studentus atstovus, nuolat tobulinti jų žinias, užtikrinti argumentuotą ir sklandų studentų nuomones ir poreikių bei interesų atstovavimą fakultete ir už jo ribų kilusiais klausimais. Daugiau informacijos el. paštu atstovai@mf.vusa.lt

Socialinė sritis

Socialinė sritis, glaudžiausiai bendradarbiaudama su akademine, pavergia turbūt daugiausiai atstovybės narių minčių, pastangų ir darbo. Ši sritis asmeniškai paliečia kiekvieną studentą, nes jos nariai kartu su koordinatore Emilija stengiasi patenkinti kiekvieno bendruomenės nario poreikius (nuo apatinių pakopų iki pačios viršūnės A. Maslow‘o poreikių piramidėje!). Socialinės srities komanda:

Taigi, jeigu Tau rūpi, kaip jautiesi Tu, Tavo grupiokas, kursiokas ir kiekvienas mūsų didelės šeimos narys – prisijunk prie socialinės srities, nes Tavo originalių idėjų, darbščių rankų ar tiesiog nuoširdžios šypsenos čia labai reikia! Norėdamas prisijungti ar tiesiog ieškodamas atsakymų į Tau kilusius klausimus – drąsiai rašyk soc@mf.vusa.lt!

Informacinė sritis

Ši sritis - tai grandis palaikanti ryšį tarp studentų ir atstovybės. Čia laukiami visi, kurie turi kūrybinę gyslelę: fotografuoja, piešia, filmuoja, rašo ar kaip kitaip realizuoja savo galvoje besisukančias įdomiausias mintis. Mūsų veiklos tikslas - viešas ir atviras VU SA MF darbas, atitinkantis studentų lūkesčius. Mes:

Jei turi idėjų, kaip galime pagerinti mūsų komunikaciją ar nori prisidėti prie jos kūrimo, rašyk informacinės srities koordinatoriui Dominykui info@mf.vusa.lt

Organizacinė sritis

Organizacinė sritis yra atsakinga už Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Medicinos fakultete renginių („MeDi“) organizavimą. Ši sritis turi užtikrinti, kad renginių koncepcija būtų pritaikyta visai fakulteto bendruomenei, nes renginiai turi pritraukti fakulteto studentus bei dėstytojus. Renginių organizatoriai bendradarbiauja su kitomis sritimis - marketingu, informacine - be kurių neįvyktų renginys. Organizacinės srities koordinatorius rūpinasi renginio užimtumu (programa), vieta. Labai svarbus komandinis darbas, reikalingos įvairios nuomonės, kad būtų siekiama tobulėjimo.

Jei turi idėjų, nori prisidėti prie organizacinės srities arba turi klausimų, drąsiai kreipkis į organizacinės srities koordinatorių Emilį - projektai@mf.vusa.lt

Marketingo sritis

Marketingo sritis yra atsakinga už VU SA MF organizuojamų renginių finansavimą bei paramos gavimą. Bendradarbiaudami kartu su organizacine bei informacine sritimis užtikriname renginių pasisekimą. Ieškome potencialių partnerių, kuriame bendradarbiavimo pasiūlymus, rūpinamės rėmėjų reklama, taip pat ieškome partnerių vardinėms stipendijoms gauti. Jei esi aktyvus, nori įgyti patirties bendradarbiaujant su įmonėmis, išmokti rašyti oficialius dokumentus (sutartis, ataskaitas), įgyti projektinio komandinio darbo patirties, prisijunk!

Jei nori išbandyti save šioje srityje arba turi klausimų jos koordinatoriui Kristijonui, kreipkis el. paštu marketingas@mf.vusa.l

Viešieji ryšiai

Atstovė viešiesiems ryšiams yra atsakinga už tikslingą informacijos viešinimą VU SA MF informaciniais kanalais, kiekvieną mėnesį sudarinėja komunikacijos planus, jei reikia rašo tekstus straipsniams, viešinimui. Taip pat, koreguoja kitų komandos narių tekstus. Užtikrina, kad būtų laikomasi VU SA komunikacijos strategijos. Prižiūri mf.vusa.lt puslapį. Ieško geriausių būdų, kad skelbiama informacija pasiektų kuo daugiau VU MF studentų bei būtų jiems aktuali.

Kilus klausimams kreipkis į mūsų atstovę viešiesiems ryšiams Urtę el. paštu pr@mf.vusa.lt

Kuratorių koordinavimas

Pirmakursių priėmimai, fux‘ų stovykla, išvyka į Trakus, krikštynos...Tai vieni didžiausių ir turbūt labiausiai laukiamų renginių, skirtų integruoti pirmakursius į mūsų fakultetą. Tačiau norint įgyvendinti visus sumanymus reikia efektyvaus ir vieningo kuratorių darbo vasaros metu bei po jos. Šios srities koordinatorius, tai žmogus, kuris užtikrina, jog kuratoriai sistemingai dirbtų, įgyvendintų išsikeltus tikslus, sugebėtų suteikti visą reikalingą informaciją akademiniais – socialiniais bei įvairiais kitais klausimais ir būtų pasirengę priimti į savo gretas pirmakursius Medicinos fakulteto studentus!

Į kuratorių koordinatorę Sigutę gali kreiptis el.paštu kuratoriai@mf.vusa.lt

VU SA MF Facebook paskyra

VU SA MF Instagram paskyra

VU SA MF Youtube