Studentų atstovai

<< Grįžti į pradinį puslapį

Studijų programų komitetas (SPK)

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programos įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais. 

VU MF Taryba

VU MF Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

Studentų atstovai VU MF Taryboje:

Tautvydas Petkus
Tel.: +37062357003
tautvydas.petkus@mf.stud.vu.lt

Kamilė Marcinkevičiūtė
Tel.: +37061600870
kamile.marcinkeviciute@mf.stud.vu.lt

Eglė Lukošiūtė
Tel.: +37060466686
egle.lukosiutee@gmail.com

Marijonas Žukas
Tel.: +37061587525
zukasmarijonas@gmail.com

Damian Luka Mialkowkyj
Tel.: +4915150204947
laimonas.uscinas@gmail.com

 

VU MF Apeliacinė ir ginčų nagrinėjimo komisija (GNK)

VU MF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU MF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU MF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU MF Ginčų nagrinėjimo komisijoje:

Gabija Venclovaitė
Tel.: +37064400443
gabija.venclovaite@mf.stud.vu.lt

Miglė Vilniškytė
Tel.: +37060541767
migle.vilniskyte@mf.stud.vu.lt

Alon Vainger
Tel.: +37062777661
alon.vainger@mf.stud.vu.lt

 

VU MF Akademinės etikos komisija (AEK)

VU MF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU MF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU MF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU MF Akademinės etikos komisijoje:

Urtė Žakarytė
Tel.: +37061201272
urte.zakaryte@mf.stud.vu.lt

Jose Geraldo De Andrade Net
Tel.: +37062751219
geraldo.de@mf.stud.vu.lt

 

VU MF Priėmimo-atestacijos komisija

VU MF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta. Šioje komisijoje studentus atstovauja:

Gabija Venclovaitė
Tel.: +37064400443
gabija.venclovaite@mf.stud.vu.lt

 

VU MF Studijų kolegija

VU MF Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA MF deleguotas studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.

Studentų atstovas VU MF Studijų kolegijoje:

Roman D Udler
Tel.: 4917661795819
romanudler@gmail.com

Tautvydas Petkus
Tel.: +37062357003
tautvydas.petkus@mf.stud.vu.lt

Laimonas Uščinas
Tel.: 824888325
laimonas.uscinas@gmail.com

Giedrė Mikulėnaitė
Tel.: 
giedre.mikulenaite@mf.vu.lt

 

VU MF Erasmus praktikos ir atrankos komisija

Studentų atstovė VU MF Erasmus praktikos ir atrankos komisijoje:

Emilija Narušytė
Tel.: +37067582772
emilija.narusyte@mf.stud.vu.lt

VU SA Parlamente

Emilija Narušytė
Tel.: +37067582772
emilija.narusyte@mf.stud.vu.lt

Gabija Venclovaitė
Tel.: +37064400443
gabija.venclovaite@mf.stud.vu.lt

 

Medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų bendradarbiavimo forumas

Medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų bendradarbiavimo forumas (toliau – MSRG) – tai nuolat prie LR sveikatos apsaugos ministerijos veikiantis Lietuvos Respublikos veikiančių medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų organizacijų ar atstovų bendradarbiavimo ir nacionalinio jų interesų atstovavimo platforma.

Vykdydamas savo veiklą MSRG siekia užtikrinti medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų dalyvavimą sveikatos politikos formavimo, sveikatos programų ir projektų rengimo ir įgyvendinimo procese, bei skatinti jų bendradarbiavimą, sprendžiant jiems aktualias problemas.

MSRG sudaro 14 minėtų organizacijų atstovų, iš kurių  5 – VU SA atstovai.

Studentų atstovai MSRG:

Eglė Budrytė, budryte93@gmail.com, +370 602 75266

Eglė Lukošiūtė, egle.lukosiutee@gmail.com, +370 604 66689

Indrė Šemetaitė, indre.semetaite@gmail.com, +370 675 22752

Kristina Grigaliūnaitė, kristina.grigaliunaite@gmail.com 

Karolis Kluonaitis, kkluonaitis@gmail.com