,,Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektas - galimybė būsimiems gydytojams rezidentams