Magistro studijų programų atstovai VU MF Studijų programų komitetuose

Medicinos biologija

Gintarė Mušauskaitė
Tel.: +370 629 72484
gintare.musauskaite@gmail.com 

Medicinos genetika

Gunda Petraitytė
Tel.: +370 626 31157
gundap1994@gmail.com 

Sistemų biologija

Elžbieta Budginaitė
Tel.: +370 617 34074
elzbieta.budginaite@mf.stud.vu.lt 

Reabilitacija

Giedrė Mikulėnaitė 
Tel.: +370 673 13822
giedre.mikulenaite@gmail.com

Kristina Galkutė
Tel.: +370 638 01902
galkutek@gmail.com

Visuomenės sveikata

Dominyka Orlaitė
Tel.: +370 691 40945
orlaite.dominyka@gmail.com