Apklausų rezultatai ir kita

Apklausų rezultatai

VU SA MF apklausos apie studentų mokslinę veiklą

VU SA MF apklausos apie mikrobiologiją

VU SA MF apklausos dėl vidaus ligų propedeutikos kokybės rezultatai

VU SA MF apklausos dėl sveikatos apsaugos sistemos reformos rezultatai

VU SA MF apklausos apie pirmosios pagalbos kursus rezultatai

VU SA MF apklausos medicinos specialybės antrakursiams dėl histologijos egzamino rezultatai

VU SA MF apklausos kineziterapijos ir ergoterapijos specialybėms dėl biochemijos paskaitų rezultatai

VU SA MF apklausos dėl informacijos sklaidos ir organizacijos veiklos kokybės rezultatai

Kiti dokumentai

VU SA MF prašymas persvarstyti VU MF Tarybos klausimą

Siūlymai studijų proceso gerinimui

Siūlymas ŠMM dėl rezidentų ir odontologų rengimo tvarkų