Susitikimas su 5 kurso medicinos studijų programos studentais
Įkelta: 2018-06-07 22:42:50

 

Šiandien įvyko 5 kurso medicinos studijų programos studentų susitikimas su VU MF administracija bei VU SA MF studentų atstovais, kurio tikslas - sudaryti sąlygas dialogui tarp VU MF administracijos ir studentų, aptariant šeštame kurse vykstančius procesus bei atsiskaitymus, taip pat dėl jų kylančius neaiškumus. Susitikime dalyvavo prof. Vaiva Hendrixson, prof. Vytautas Kasiulevičius, Dr. Aleksas Pikturna, dr. Juozas Galginaitis, prof. Jolanta Dadonienė, Jekaterina Bortkevič, Lina Kocienė, Viktorija Gildutienė ir Giedrė Mikulėnaitė.

Susitikimas prasidėjo nuo svečių pristatymo, po kurio 5 kurso seniūnė Milda Vidžiūnaitė pristatė kurse vykdytą apklausą, kurią sudarė klausimai apie baigiamąjį darbą, internatūrą, SMVT bei stojimą į rezidentūrą. Buvo išsakyta, kad dauguma studentų nežino kaip vyksta  baigiamųjų darbų rašymas bei temos pasirinkimas, yra girdėję daugiausiai tik tai, ką sakė vyresnieji kolegos. Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių respondentų atsakė, kad norėtų, jog temos būtų skelbiamos rudenį, rugsėjo mėnesį.  Kitas aspektas buvo internatūra: studentai nežino nei kada, nei kaip yra skirstomos jos vietos. Taip pat buvo išreikštas noras, kad internatūros vietos būtų skirstomos kuo anksčiau rudens semestre.  

Daug buvo kalbama apie SMVT balo panaikinimą, nes dabar moksliniai darbai daromi dėl balo, nekokybiškai. Kokybiškų darbų labai nedaug, dėl to studentai pritarė mūsų pasiūlytai SMVT balo naikinimo ir jo palikimas tik motyvaciniame pokalbyje idėjai.

Po viso pristatymo (jį pridedame prie priedų) pasisakė J. Bortkevič apie tai, kur galima rasti kokius dokumentus ir aprašus. Studentai paraginti susipažinti su esamais aprašais, kurie atsakytų į dalį iškeltų klausimų. Po šio pristatymo pasisakė prof. V. Kasiulevičius, jis papasakojo apie rezidentūros vietų kūrimą, kada studentai sužino kiek kur yra vietų, apie tai iš ko susideda stojimo balas, apie internatūros atlikimą ir reikalavimus. Prof. V. Hendrixon papasakojo apie studijų kokybės ir SPK įveiklinimą, pabrėžė kaip svarbu kalbėtis apie iškylančias problemas iškart joms iškilus, o ne semestro pabaigoje, kai jau gali būti per vėlu padėti studentams.

Po visos diskusijos buvo nutarti keli artimiausi žingsniai. Pirmasis - VU SA MF organizuojama 5 kurso studentų apklausa dėl papildomo SMVT balo naikinimo. Kitas susitarimas - suburti darbo grupę, su kurią peržiūrėsime visus esamus aprašus ir surašysime komentarus, kuriuos teiksime tvirtinti VU MF Dekanatui ir Tarybai. VU MF administracija pažadėjo rudens semestre dar kelis tokius tikslinius susitikimus, kurie bus skirti išsiaiškinti klylančius klausimus dėl baigiamojo darbo rašymo, internatūros ir stojimo rezidentūrą.

Daugiau kalbėkime, Mieli Studentai, juk tik tuomet kai žinosime Jūsų problemas galėsime padėti jas spręsti – VU SA MF.

Jei turite klausimų rašykite – pirmininkas@mf.vusa.lt

5 kurso studentų apklausa