GNK: kas? Kada? Kaip?
Įkelta: 2017-12-19 21:09:06

Ateinant egzaminų laikymo laikotarpiui Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Medicinos fakultete (VU SA MF) primena apie vieną Ginčų nagrinėjimo komisiją, į kurią galima kreiptis dėl galutinio dalyko pasiekimų įvertinimo (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimą) bei procedūrinių (egzamino laikymo, baigiamojo darbo gynimo) pažeidimų.

Kiekvienas studentas gali teikti apeliacijas šiai komisijai, kurią sudaro 6 nariai, iš kurių 3 – skirti Studentų atstovybės. Norėdamas pateikti apeliaciją, studentas turi raštu kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliacijoje turi būti:

  • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
  • nurodytas nesutikimo su gautu galutiniu dalyko (modulio) pasiekimų įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
  • konkretus pareiškėjo prašymas;
  • pareiškėjo parašas.

Taip pat svarbu atsiminti, kada reikia teikti apeliacijas:

  • Apeliacija dėl galutinio įvertinimo gali būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos.
  • Apeliacija dėl procedūrinių pažeidimų gali būti pateikta ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Daugiau informacijos apie apeliacijas ir jų teikimą gali rasti čia.