[SVARBU] VU SA MF planuoja savo metų veiklą
Įkelta: 2017-07-30 21:13:19

Liepos 28–30 dienomis vyko Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) metų veiklos planavimai, kuriuose dalyvavo VU SA Medicinos fakultete komanda. Ji nagrinėjo mūsų fakultete esančias problemas, galimus sprendimo būdus bei kėlė metų veiklos tikslus, kuriuos sieks įgyvendinti ateinančiais studijų metais.

Per tris dienas trukusius planavimus VU SA MF koordinatoriai susipažino su Vilniaus universiteto Studentų atstovybės iškeltais bendraisiais tikslais bei jų įgyvendinimo gairėmis, kuriuos įgyvendinant bus siekiama gerinti studijų kokybę ir kurti palankesnes sąlygas studentams studijuoti Vilniaus universitete. Po to VU SA MF atstovai kartu su planavimų moderatoriumi VU SA planavimo proceso koordinatoriumi Ignu Gaižiūnu dirbo su mūsų fakultete kylančiomis problemos: nagrinėjant praėjusių metų studentų apklausas buvo surašytas ilgas problemų sąrašas, su kuriomis susiduria Medicinos fakulteto studentai. Šios problemos yra susijusios su studijomis (dalykų aprašai, jų organizavimas ir vykdymas), mokymosi ištekliai, studijų aplinka (laisvalaikio ir mokymosi zonos) ir kitomis temomis. Vėliau VU SA MF nariai diskutavo apie galimus problemų sprendimų būdus ir ką būtų galima pasiekti ateinančiais metais.

Be akademinių ir socialinių klausimų pradėjome planuoti Medikų dienas (MeDi) bei kalbėjome, kuriomis kryptimis turėtų tobulėti VU SA MF, kad efektyviau galėtume atstovauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentams bei puoselėti universitetinę kultūrą ir kurti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia studentų savivalda Lietuvoje, daugiau nei 25 metus aktyviai prisidedanti prie studijų kokybės gerinimo ir palankesnių studijavimo sąlygų kūrimo.