VU SA vasaros mokymuose VU SA MF nariai kėlė kompetencijas ir diskutavo apie aukštojo mokslo ateitį Lietuvoje
Įkelta: 2017-07-03 18:58:08

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Medicinos fakultete (VU SA MF) narių komanda birželio 29liepos 2 dienomis dalyvavo kasmet organizuojamuose VU SA vasaros mokymuose, kuriuose kėlė savo kompetencijas ir diskutavo su įvairiais Vilniaus universiteto bendruomenės bei kitais aukštojo mokslo atstovais. Šiemet buvo nagrinėjama ne tik VU SA istorija, struktūra, įvykdyti ir būsimi darbai, bet ir Vilniaus universiteto pokyčiai ir užsibrėžti tikslai kalbant su VU bendruomenės reikalų prorektore Birute Švedaite-Sakaulauske bei aukštojo mokslo padėtis, problemos ir ateitis diskutuojant kartu su Švietimo ir mokslo viceministru Giedriumi Viliūnu.

Didelis dėmesys buvo skiriamas į studentus orientuoto mokslo skatinimą, studijų kokybės gerinimą ir socialinę dimensiją (įvairių socialinių grupių įtraukimą į aukštųjų mokyklų bendruomenes). Šias temas nagrinėjo VU SA prezidentas Egidijus Kinderis, kalbėdamas apie aukštojo mokslo ateitį, Bolonijos procesą, ESG (European Standarts and Guidelines) bei UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe). Taip pat apie tai buvo kalbama kartu su Filologijos fakulteto profesoriumi Pauliumi Vaidotu Subačiumi, kuris dar pristatė ir Universiteto vaidmenį pasaulyje. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su naujai įsteigiamais akademinių reikalų, studijų kokybės ir studentų paslaugų ir karjeros skyriais, siūlė idėjas, kaip šie skyriai galėtų efektyviai vykdyti savo veiklą. Mokymų metu VU SA nariai kartu su VU bendruomenės reikalų prorektore Birute Švedaite-Sakaulauske diskutavo apie Vilniaus universiteto ateitį, generavo pasiūlymus, kaip užtikrinti studijų kokybę, Universiteto tarptautiškumą, vidinę komunikaciją tarp administracijos ir studentų bei ko reikėtų, kad studijos būtų prieinamos visiems.

Mokymuose dalyvavo Švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas, kuris kalbėjo apie Lietuvos aukštojo mokslo ateities perspektyvas ir viską apibendrindamas sakė: „Tikiu, kad mums pavyks įvykdyti tinklo konsolidavimą, ir manau, kad tai išjudins daug kitų procesų (aukštajame moksle). <...> esminis klausimas yra, kaip padaryti kokybiškas studijas, kad jos būtų aprūpintos gerais dėstytojais ir programomis, orientuotomis į ne per siauras kompetencijas, gebėjimą mokytis, kritinį mąstymą, specifinius atskirų sričių gebėjimus. Taip pat svarbu sudaryti sąlygas visiems žmonėms studijuoti aukštojo mokslo įstaigose.”

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia studentų savivalda Lietuvoje, daugiau nei 25 metus aktyviai prisidedanti prie studijų ir mokslo politikos formavimo bei įgyvendinimo.

VU SA vasaros mokymuose dalyvavę VU SA MF nariai