VU SA Medicinos fakultete

Žmogiškieji ištekliai

Šios srities koordinatorius Modestas kartu su studentais, kurie nori prisijungti prie šios srities, yra atsakingi už visą VU SA MF atmosferą ir kitus dalykus:

 • Susirinkimų organizavimas;
 • Narių užimtumo derinimas;
 • Mokymų organizavimas – kompetencijų kėlimas;
 • Vidinė komunikacija (laiku pranešama informacija, reikalingi posėdžiai – susitikimai, tvarkaraščiai, taisyklės);
 • Komandos stiprinimas;
 • Narių pritraukimas, išsaugojimas;
 • Narių sąrašo prižiūrėjimas
 • Bendravimas su ISF (instituciniu stiprinimo fondu).

Jei turi klausimų apie žmogiškųjų išteklių sritį ar nori prie jos prisidėti, rašyk hr@mf.vusa.lt

 

Administravimas ir LSP

Ši sritis ir jos koordinatorius Laurynas yra atsakingas už VU SA MF administravimą bei LSP programos koordinavimą padalinyje:

 • Registruoja grąžintus, prarastus ar pavogtus Medicinos fakulteto studentų LSP;
 • Konsultuoja VU MF studentus klausimais, susijusiais su Lietuvos studentų pažymėjimais;
 • Užtikrina, kad VU SA MF nariai žinotų visą su LSP susijusią informaciją ir gebėtų konsultuoti studentus bei priimti keičiamus ir grąžinamus LSP;
 • Palaiko bendrą tvarką VU SA MF patalpose.

Kilus klausimams ar neaiškumams kreipkis el. paštu lsp@mf.vusa.lt

 

Akademinė sritis

Akademinę sritį koordinuojančio Pauliaus ir joje veikiančių žmonių tikslas – padėti spręsti įvairiais problemas, susijusias su akademiniu procesu. Pagrindiniai darbai:

 • Konsultuoti akademiniais klausimais studentus;
 • Rinkti studentų nuomonę reikiamais klausimais: focus grupės, apklausos, tyrimai;
 • Kontaktuoti su dėstytojais, administracija;
 • Užtikrinti abipusio grįžtamojo ryšio teikimą (studentai-dėstytojams ir dėstytojams-studentai);
 • Akademinėse bylose numatytų užduočių vykdymas;
 • Išmanyti akademinius dokumentus ;
 • Prižiūrėti, kad VU SA nariai būtų išsilaikę soc-akado testą.

Su akadem'u gali susisiekti: akadem@mf.vusa.lt

 

Atstovai

Atstovų koordinavimo sritis yra viena iš svarbesniųjų veiklos sričių Vilniaus Universiteto studentų atstovybėje. Jos nariai aktyviai dirba, kaupia patirtį ir tobulėdami stengiasi gerinti studentų atstovavimo kokybę Medicinos fakultete. VU SA MF Atstovų koordinavimo sritis:

 • Užtikrina sklandžią atstovų veiklą ginčų nagrinėjimo komisijoje, studijų programų komitetuose, akademinės etikos komisijoje bei atestacinėje-rinkiminėje komisijoje,
 • Rūpinasi, kad atstovai laiku atliktų darbus, jų kompetencijos būtų keliamos nuolat ir laiku,
 • Užtikrina atstovų žinių patikrinimus, bei vienas svarbiausių darbų- studentų nuomone grįstas atstovavimas,
 • Kaupia ir saugo įvairią informaciją apie susirinkimus bei sprendimus įvairiose komisijose, komitetuose ir susirinkimuose,
 • Bendradarbiauja su akademine ir socialine sritimis tobulinant ne tik atstovavimą bet ir konsultuojant atstovus iškylančiais klausimais.

Atstovų koordinavimo srities tikslas turėti kompetentingus, gebančius tvirtai ginti ir atstovauti studentus atstovus, nuolat tobulinti jų žinias, užtikrinti argumentuotą ir sklandų studentų nuomones ir poreikių bei interesų atstovavimą fakultete ir už jo ribų kilusiais klausimais. Daugiau informacijos el. paštu atstovai@mf.vusa.lt


Socialinė sritis

Socialinė sritis, glaudžiausiai bendradarbiaudama su akademine, pavergia turbūt daugiausiai atstovybės narių minčių, pastangų ir darbo. Ši sritis asmeniškai paliečia kiekvieną studentą, nes jos nariai kartu su koordinatore Karolina stengiasi patenkinti kiekvieno bendruomenės nario poreikius (nuo apatinių pakopų iki pačios viršūnės A. Maslow‘o poreikių piramidėje!). Socialinės srities komanda:

 • Rūpinasi mokymosi išteklių,
 • Erdvių studentų mokymuisi bei laisvalaikiui užtikrinimu,
 • Stipendijų registravimu,
 • Studentų konsultavimu dėl paskolų, išmokų bei kitais socialiniais klausimais.
 • Atsakinga ir už fakulteto bendruomeniškumą bei socialinį įvaizdį visuomenėje – soc‘ai organizuoja įvairias socialines akcijas, prisideda prie bendruomenės renginių organizavimo.

Taigi, jeigu Tau rūpi, kaip jautiesi Tu, Tavo grupiokas, kursiokas ir kiekvienas mūsų didelės šeimos narys – prisijunk prie socialinės srities, nes Tavo originalių idėjų, darbščių rankų ar tiesiog nuoširdžios šypsenos čia labai reikia! Norėdamas prisijungti ar tiesiog ieškodamas atsakymų į Tau kilusius klausimus – drąsiai rašyk soc@mf.vusa.lt!

 

Informacinė sritis

Ši sritis - tai grandis palaikanti ryšį tarp studentų ir atstovybės. Čia laukiami visi, kurie turi kūrybinę gyslelę: fotografuoja, piešia, filmuoja, rašo ar kaip kitaip realizuoja savo galvoje besisukančias įdomiausias mintis. Mūsų veiklos tikslas - viešas ir atviras VU SA MF darbas, atitinkantis studentų lūkesčius. Mes:

 • Rūpinamės VU SA MF facebook puslapiu, www.mf.vusa.lt ir kitų informacinių kanalų turiniu;
 • informuojame studentus ir akademinę bendruomenę apie mūsų padalinio ir visos VU SA veiklą ir atliktus darbus;
 • Viešiname svarbiausias naujienas, socialinius, akademinius klausimus, organizuojamus renginius;
 • Analizuojame komunikacijos efektyvumą.

Jei turi idėjų, kaip galime pagerinti mūsų komunikaciją ar nori prisidėti prie jos kūrimo, rašyk informacinės srities koordinatorei Mildai info@mf.vusa.lt


Organizacinė sritis

Koordinatorius Mindaugas. Jei nori prisijungti ar turi idėjų, koks kitas turėtų būti VU SA MF organizuojamas renginys, rašyk org@mf.vusa.lt

 

Marketingo sritis

Koordinatorė Lina. Jei sudomino ši sritis, rašyk marketingas@mf.vusa.lt


MeDi (Medikų dienos)

Koordinatorius Kasparas. Jei nori prisidėti prie MeDi organizavimo rašyk medi@mf.vusa.lt


Užsieniečiai

Nauja sritis, kurios koordinatorė - Milda. Jei nori prisidėti prie šios srities veiklos, rašyk uzsienieciai@mf.vusa.lt

 


Atstovybės facebook puslapis: www.facebook.com/VUSAMF
Youtube kanalas: VU SA MF youtube