VU SA Medicinos fakultete

Mus rasite Medicinos fakulteto 2-ame aukšte (lipti dešiniais laiptais), 225 aud. 

VU SA MF Pirmininkė - Giedrė Mikulėnaitė

 

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė - Modesta Ralytė

 

Administratorius ir LSP koordinatorius - Marius Žiemininkas

 

Akademinio proceso reikalų koordinatorė - Kamilė Sabūnaitė

 

Socialinės srities koordinatorė - Astė Noreikaitė

 

Marketingo srities koordinatorė -

Goda Papaurėlytė

 

Atstovė viešiesiems ryšiams - Lina Škiudaitė

 

Informacinės srities koordinatorė -

Vaiva Žygaitytė

 

Organizacinės srities ir projektų koordinatorė -

Aistė Balčiūnaitė 

 

Kuratorių koordinatorė - Ieva Kasiulevičiūtė

 

Užsieniečių studentų koordinatorė - Sigutė Miškinytė

 

Studentų atstovų koordinatorius - Paulius Bernotas 

 

"Sąžiningai" programa  saziningai@mf.vusa.lt

 

VU MF Rezidentų taryba

Pirmininkė Urtė Builytė

rtpirmininkas.vu@gmail.com

VU MF Rezidentų taryba facebook puslapyje

 

Studentų atstovai

VU MF Dekanatas

VU MF Dekanatas yra nuolatos veikianti VU MF dekanui veiklos organizavimo klausimais patarianti kolegija. Į kolegijos sudėtį įeina VU MF prodekanai, šakinių akademinių padalinių vadovai ir VU SA MF pirmininkas. Kolegijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

 

VU MF Taryboje:

VU MF Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

 

 

Apeliacinė ir ginčų nagrinėjimo komisija:

VU MF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU MF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU MF dėstytojai ir 3 studentų atstovai:

 

 

 

Priėmimo - Atestacinėje komisijoje:

VU MF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta. Šioje komisijoje studentus atstovauja:

 

Eglė Lukošiūtė: +370 604 66686 egle.lukosiutee@gmail.com

 

Akademinės etikos komisijoje:

VU MF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU MF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU MF dėstytojai ir 2 studentų atstovai:

 

VU SA Parlamente:

Giedrė Mikulėnaitė: +370 673 13822 pirmininkas@mf.vusa.lt

Paulius Bernotas: +370 618 19560 bernotaspaul@gmail.com

Karolina Lubytė: +370 607 61751 karolina.lubyte@gmail.com

 

VU SA MF Valdyboje:

Giedrė Mikulėnaitė: +370 673 13822 pirmininkas@mf.vusa.lt

Edvardas Tamutis

Milda Girdenytė

Milda Vitosytė

Kasparas Filimanavičius

 

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

 

Medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų bendradarbiavimo forumas

Medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų bendradarbiavimo forumas (toliau – MSRG) – tai nuolat prie LR sveikatos apsaugos ministerijos veikiantis Lietuvos Respublikos veikiančių medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų organizacijų ar atstovų bendradarbiavimo ir nacionalinio jų interesų atstovavimo platforma.

Vykdydamas savo veiklą MSRG siekia užtikrinti medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų dalyvavimą sveikatos politikos formavimo, sveikatos programų ir projektų rengimo ir įgyvendinimo procese, bei skatinti jų bendradarbiavimą, sprendžiant jiems aktualias problemas.

MSRG sudaro 14 minėtų organizacijų atstovų, iš kurių  5 – VU SA atstovai. Studentų atstovai MSRG:

Eglė Budrytė, budryte93@gmail.com, 860275266

Eglė Lukošiūtė, egle.lukosiutee@gmail.com, 860466689

Indrė Šemetaitė, indre.semetaite@gmail.com, 867522752

Kristina Grigaliūnaitė, kristina.grigaliunaite@gmail.com

Karolis Kluonaitis, kkluonaitis@gmail.com

Vieningai Už Studentų Ateitį!