VU SA Medicinos fakultete

Mus rasite Medicinos fakulteto 2-ame aukšte (lipti dešiniais laiptais), 225 aud.

VU SA MF Pirmininkė - Giedrė Mikulėnaitė

 

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius - Modestas Gudauskas

 

Administratorius ir LSP koordinatorius - Laurynas Diečkus

 

Akademinės srities koordinatorius - Paulius Bernotas

 

Socialinės srities koordinatorė - Karolina Lubytė

 

Marketingo srities koordinatorė ir Iždininkė -

Lina Škiudaitė

 

MeDi koordinatorius - Kasparas Filimanavičius

 

Informacinės srities ir kuratorių koordinatorė -

Milda Girdenytė

 

Organizacinės srities koordinatorius -

Mindaugas Mikutavičius

 

Užsieniečių studentų koordinatorė - Milda Vitosytė

 

Studentų atstovų koordinatorė - Monika Kvainauskaitė

 

"Sąžiningai" koordinatorė - Danielė Podolskytė

 

VU MF Rezidentų taryba

Pirmininkė Urtė Builytė

rtpirmininkas.vu@gmail.com

VU MF Rezidentų taryba facebook puslapyje

 

Studentų atstovai

VU MF Dekanatas

VU MF Dekanatas yra nuolatos veikianti VU MF dekanui veiklos organizavimo klausimais patarianti kolegija. Į kolegijos sudėtį įeina VU MF prodekanai, šakinių akademinių padalinių vadovai ir VU SA MF pirmininkas. Kolegijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

 

VU MF Taryboje:

VU MF Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

 

Giedrė Mikulėnaitė: +370 673 13822 pirmininkas@mf.vusa.lt

Eglė Lukošiūtė: +370 604 66686 egle.lukosiutee@gmail.com

Inga Urtė Builytė +370 608 31297 u.builyte@gmail.com

Justas Šniaukšta: +370 625 74940 justas.sniauksta@gmail.com

Eglė Budrytė: +370 602 75266 budryte93@gmail.com

 

Apeliacinė ir ginčų nagrinėjimo komisija:

VU MF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU MF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU MF dėstytojai ir 3 studentų atstovai:

 

Justas Šniaukšta: +370 625 74940 justas.sniauksta@gmail.com

Paulius Bernotas: +370 618 19560 bernotaspaul@gmail.com

Roberta Vaikutytė: +370 631 78918 roberta.vaikutyte@gmail.com

 

Priėmimo - Atestacinėje komisijoje:

VU MF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta. Šioje komisijoje studentus atstovauja:

 

Eglė Lukošiūtė: +370 604 66686 egle.lukosiutee@gmail.com

 

Akademinės etikos komisijoje:

VU MF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU MF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU MF dėstytojai ir 2 studentų atstovai:

 

Giedrė Mikulėnaitė: +370 673 13822 pirmininkas@mf.vusa.lt

Kamilė Marcinkevičiūtė: +370 618 00870 kamilemarcinkeviciute@gmail.com

 

VU SA Parlamente:

Giedrė Mikulėnaitė: +370 673 13822 pirmininkas@mf.vusa.lt

Indrė Šemetaitė: +370 675 22752 indre.semetaite@gmail.com

Karolina Lubytė: +370 607 61751 karolina.lubyte@gmail.com

 

VU SA MF Valdyboje:

Giedrė Mikulėnaitė: +370 673 13822 pirmininkas@mf.vusa.lt

Eglė Lukošiūtė: +370 604 66686 egle.lukosiutee@gmail.com

Indrė Šemetaitė: +370 675 22752 indre.semetaite@gmail.com

Justas Šniaukšta: +370 625 74940 justas.sniauksta@gmail.com

Evelina Šumskaitė: +370 638 97713 evelinasumskaite@gmail.com

 

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

 

  • Medicina - Eglė Lukošiūtė: +370 604 66686 egle.lukosiutee@gmail.com
  • Odontologija - Kristupas Skarulis: +370 623 92116 k.skarulis@gmail.com
  • Kineziterapija - Karolis Ramanauskas: +370 643 01932 karolis.ramanauskas94@gmail.com
  • Ergoterapija - Giedrė Mikulėnaitė: +370 673 13822 pirmininkas@mf.vusa.lt
  • Visuomenės sveikata - Monika Kvainauskaitė: +370 614 49907 m.kvainauskaite@gmail.com
  • Farmacija - Milda Girdenytė: +370 616 26090 girdenyte.milda@gmail.com

 

Medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų bendradarbiavimo forumas

Medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų bendradarbiavimo forumas (toliau – MSRG) – tai nuolat prie LR sveikatos apsaugos ministerijos veikiantis Lietuvos Respublikos veikiančių medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų organizacijų ar atstovų bendradarbiavimo ir nacionalinio jų interesų atstovavimo platforma.

Vykdydamas savo veiklą MSRG siekia užtikrinti medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų dalyvavimą sveikatos politikos formavimo, sveikatos programų ir projektų rengimo ir įgyvendinimo procese, bei skatinti jų bendradarbiavimą, sprendžiant jiems aktualias problemas.

MSRG sudaro 14 minėtų organizacijų atstovų, iš kurių  5 – VU SA atstovai. Studentų atstovai MSRG:

Eglė Budrytė, budryte93@gmail.com, 860275266

Eglė Lukošiūtė, egle.lukosiutee@gmail.com, 860466689

Indrė Šemetaitė, indre.semetaite@gmail.com, 867522752

Kristina Grigaliūnaitė, kristina.grigaliunaite@gmail.com

Karolis Kluonaitis, kkluonaitis@gmail.com

Vieningai Už Studentų Ateitį!