VU MF Rezidentų taryba

Rezidentų tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti Vilniaus universiteto medicinos fakultete besimokantiems rezidentams ir jų interesams.

Rezidentų taryba siekia užtikrinti:

 • Rezidentų teises ir ginti interesus;
 • Rezidentūros studijų kokybę, kompetencijų ugdymą, klinikinės patirties įgyjimą;
 • Rezidentų interesų atstovavimą kitose medicinos specialistų ir kitų gydytojų organizacijose, valstybės institucijose ir kitose organizacijose, darančiose įtaką rezidentams;
 • Bendradarbiavimą tarp universiteto, ligoninės administracijos bei gydytojų rezidentų, sprendžiant konfliktines situacijas.


Artimiausi RT planai:

 

 1. Deleguoti rezidentų tarybos atstovą į Medicinos Fakulteto tarybą
 2. Surinkti visų VU rezidentūros specialybių seniūnų kontaktus
 3. Paruošti individualias, kiekvienai specialybei pritaikytas apklausas, skirtas išsiaiškinti rezidentūros studijų kokybei, taisytiniems dalykams, įvertinti bazes ir ciklus
 4. Priklausomai nuo apklausos rezultatų koreguoti ar keisti rezidentūros programas, suteikti rezidentams galimybę rinktis mokymosi bazes, užtikrinti adekvatų darbo krūvį bei kompetencijų įgyjimą atitinkamo ciklo metu.


Kaip tapti VU Rezidentų tarybos nariu:

 

 

 1. Parsisiųsti prašymą tapti nariu čia
 2. Užpildyti, nufotografuoti, siųsti: rtpirmininkas.vu@gmail.com


Ieškome:

 

 1. Rezidentų tarybos sekretoriaus
 2. Kiekvienos specialybės atstovo Rezidentų taryboje
 3. Rezidentų tarybos atstovo Medicinos Fakulteto taryboje
 4. Rezidentų tarybos atstovo JGA


Atsisiuntimui:

 

Posėdžiai:


Rezidentų tarybos pirmininkė:
Erika ŠalčiūtėTurintiems klausimų:
rtpirmininkas.vu@gmail.com
erika.salciute@mf.vu.lt