DUK savanoriškos vasaros praktikos

 1. Kas yra savanoriška vasaros praktika (SVP)?
  Tai savanoriška medicinos, kineziterapijos ir ergoterapijos studentų vasaros praktika, kurios metu įgyjami slaugytojo padėjėjo, slaugytojo ir gydytojo padėjėjo įgūdžiai, susipažįstama su sveikatos priežiūros įstaigos veikimo ir darbo tvarka.

 2. Kada ji vyksta ir kiek laiko trunka?
  SVP vyksta liepos arba rugpjūčio mėnesį, ji trunka vieną kalendorinį mėnesį.

 3. Kur galiu atlikti praktiką?
  Praktiką galima atlikti Vilniuje VUL SK, VMKL ir NVI (RVUL?) arba bet kurioje kitoje Lietuvos ligoninėje ar ASPĮ. Sutartys su VUL SK, VMKL ir NVI (RVUL?) pasirašomos centralizuotai (t.y. VU SA MF surenka studentų pasirašytas sutartis ir pateikia jas šioms ligoninėms). Norint praktiką atlikti kitose Lietuvos ligoninėse ar ASPĮ reikia savarankiškai kreiptis į ligoninės administraciją dėl galimybės atlikti savanorišką praktiką.

 4. Ar galiu praktiką atlikti kitame mieste?
  Taip. Tokiu atveju reikia savarankiškai kreiptis į norimos ligoninės ar ASPĮ administarciją dėl galimybės atlikti savanorišką praktiką.

 5. Ar ši praktika yra privaloma?
  Ne. SVP yra skirta motyvuotiems studentams, siekiantiems pagerinti savo praktinius įgūdžius bendraujant su pacientais, atliekant procedūras.

 6. Ar už vasaros praktiką gausiu papildomų balų stojant į rezidentūrą?
  Ne. Už vasaros praktiką neskiriami papildomi balai stojant į rezidentūrą, tačiau jos atlikimas įvertinamas motyvacinio pokalbio metu.

 7. Kodėl naudinga atlikti savanorišką vasaros praktiką?
  Praktiką atlikti yra naudinga dėl jos metu įgyjamų įgūdžių - galėsi iš arti stebėti skyriaus darbą, įvairias procedūras, tobulinti anamnezės rinkimo, paciento apžiūros ir fizinio ištyrimo gebėjimus, kas gali būti sudėtinga mokslo metų metu dėl studentų gausos. Susipažinsi su ligoninės struktūra, darbo tvarka, įvairių specialybių specifika.

 8. Ką aš veiksiu SVP metu?
  Priklauso nuo kurso po kurio studentas atlieka praktiką (lentelė). Praktikantas vykdo jam duotas užduotis (slaugytojo, gydytojo): palydi pacientą į tyrimus, perkelia, maitina pacientą, padeda tvarkyti dokumentaciją, mokosi slaugytojų atliekamų procedūrų.

  Kursas Laiko dalis praktikos metu (%)
  Slaugytojo padėjėjo Slaugytojo Gydytojo
  3 60 30 10
  4 30 50 20
  5 0 70 30

 9. Kas yra praktikos knygelė?
  Praktikos knygelėje yra surašyti praktiniai įgūdžiai, kuriuos studentas turėtų įgyti praktikos metu. Skyriaus vedėjas ir vyr. slaugytoja praktikos pabaigoje įvertina studento parktiką (puikiai, labai gerai, gerai, patenkinamai) ir spaudu bei parašu patvirtina studento dalyvavimą praktikoje.

 10. Kaip užsiregistruoti į vasaros praktiką?
  Į praktiką VUL SK, VMKL ir NVI (RVUL?) registruojamasi per VU SA MF parengtą registracijos formą. Pirma registuojami V kurso studentai, tuomet atnaujinamas likusių vietų sąrašas, vėliau IV kurso, o galiausiai trečiakursiai. Dėl praktikos kitų miestų ligoninėse reikia tartis savarankiškai, VU SA MF gali atsiųsti pavyzdinę savanoriškos praktikos sutartį.

 11. Kaip studentai paskirstomi į praktikos vietas?
  Praktikoje gali dalyvauti visi studentai po III, IV ir V kursų. Pildydami registracijos formą, studentai nurodo skyrius, kuriuose labiausiai norėtų atlikti praktiką. Skirstymas į skyrius vyksta trimis etapais. Pirma skirstomi V kurso studentai, tuomet IV kurso ir galiausiai III kurso (pirmenybė vyresnių kursų studentams). Reikia suprasti, kad dauguma praktinių įgūdžių, ypač pirmaisiais praktikos metais gali būti įgyti daugelyje skyrių, o ne Jūsų konkrečiai pageidaujamame. Vieni skyriai būna populiaresni už kitus, tačiau visi norintys negali tilpti į vieną skyrių, nes nukentėtų pacientų priežiūros ir studentų praktikos kokybė.