Mokėjimas už studijas

Studijų įmokų mokėjimas studentams, besimokantiems valstybės finansuojamoje vietoje, įstojusiems nuo 2009m.

Išklausęs pusę studijų programos plano, studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu universiteto atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų vidurkis ir už likusias studijas moka studijų kainą, kokia buvo patvirtinta studento stojimo į Universitetą metais.

Studijų įmokų mokėjimas studentams, besimokantiems valstybės nefinansuojamoje vietoje, įstojusiems nuo 2009m.

Studentai už semestrą turi sumokėti iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.

Studijų įmokų mokėjimas studentams, besimokantiems valstybės finansuojamoje vietoje, įstojusiems nuo 2012m.

Išklausęs vienų metų studijų programos planą, studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu universiteto atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų vidurkis ir už likusias studijas moka studijų kainą, kokia buvo patvirtinta studento stojimo į Universitetą metais.

Kurso kartojimo kaina

Įmoka už dalyką ar dalyko kartojimą yra lygi 1/60 studijų programos metinės studijų kainos dalį padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus. Įmoka už studijų programos dalykų kartojimą sumokama ne vėliau kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

Studijų įmokos gražinimas (valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantiems studentams)

Jei valstybės nefinansuojamoje vietoje studentas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios metinę studijų kainą, grąžinamos tokia tvarka:
  • išstojus iki studijų semestro pradžios - grąžinama 100% sumokėtos studijų kainos už semestrą, kuriame studentas nestudijavo;
  • išstojus nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 % studijų kainos semestrui;
  • išstojus nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 % studijų kainos semestrui;
  • išstojus nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre po balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.), grąžinama suma, lygi 40 % studijų kainos semestrui;
  • išstojus nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 % studijų kainos semestrui;
  • išstojus nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau, įmoka negrąžinama

SVARBU!

Kai studijų kainą už studentą sumoka kitas fizinis ar juridinis asmuo, mokėjimo pavedime jis turi nurodyti studento vardą, pavardę ir asmens kodą.