LSP DUK

  • Prisiregistravus/prisijungus prie lsp.lt tinklapio, rodo, kad aukštoji mokykla dar nėra pateikusi informacijos apie mano studijas.

Tavo duomenys niekur nepradingo, reikia palaukti, kol jie bus perkelti į duomenų bazę, o tai bus padaryta iki Tavo studijų pradžios (rugpjūčio 31 d.). Jei prasidėjus studijoms situacija yra nepasikeitus, būtina apie tai informuoti savo fakulteto Studentų atstovybės LSP koordinatorių.

  • Ką daryti sulūžus LSP, nusitrynus nuotraukai bei atsiradus kitiems mechaniniams pažeidimams?

Prisijungus lsp.lt puslapyje, reikia užsisakyti naujo LSP gamybą, senąjį pažymėjimą grąžinti dar iki naujo LSP atsiėmimo banke.

  • LSP buvo pamestas/pavogtas, tačiau netrukus atsirado.

Reikia kreiptis į savo fakulteto studentų atstovybės LSP koordinatorių, kad būtų atšauktas LSP praradimas.

  • Registruojantis www.lsp.lt ir rodo, kad toks asmuo (su tokiu asmens kodu) jau egzistuoja, arba toks el. paštas jau yra.

Studentai, kurie jau buvo sukūrę prisijungimą puslapyje neturi iš naujo kurtis paskyros. Tai galioja ir magistrantams, bandantiems registruotis iš naujo tęsiant studijas aukštesnėje pakopoje ar studentams, studijavusiems kitoje studijų programoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, kurios studentų pažymėjimus administruoja LSS.

  • Rodo būseną „LSP atsiėmimas banke” arba „Reikia pasirašyti LSP išdavimo sutartį banke” nors LSP jau seniai atsiimtas.

Šiuo atveju, reikia kreiptis į savo studentų atstovybės LSP koordinatorių el. paštu lsp@mf.vusa.lt.

  • Ar galima pažymėjimą pasidaryti vėliau?

Pažymėjimą pasidaryti ar prasitęsti galima bet kada. Tereikia prisiminti, kad be pažymėjimo negalima naudotis bibliotekomis, kitu inventoriumi, laikyti egzaminų. Taip pat nebus galimybės pasinaudoti LSP teikiamomis nuolaidomis.

  • Kur yra LSP numeris, o kur LSP blanko serija ir numeris?

LSP numeris yra ant pažymėjimo virš studento vardo, o LSP blanko serija ir numeris - kitoje LSP pusėje.

  • LSP sistemoje rodoma senų studijų informacija (pvz. LSP numeris).

Kreiptis į VU SA MF LSP koordinatorių dėl duomenų apie studijas atnaujinimo/įkėlimo.

  • Esu pasirašęs laisvojo klausytojo sutartį. Ar galiu gauti LSP?

Deja, ne, kadangi pagal VU nuostatus, laisvasis klausytojas neturi studento statuso.

  • Ką daryti su LSP susitabdžius studijas ar išėjus akademinių atostogų?

Išėjus akademinių atostogų, susistabdžius studijas, studentas savo statuso nepraranda ir gali daryti visus jam leidžiamus veiksmus su LSP bei naudotis teikiamomis nuolaidomis. Pasibaigus LSP galiojimui reikia užsisakyti naują, o senąjį grąžinti LSP koordinatoriui.