LSP

GAMYBA

Studentas, norintis pasigaminti LSP, turi atlikti tokius veiksmus:
 1. Užsiregistruoti www.lsp.lt.
 2. Kai sistema patvirtins registraciją, įkelti savo nuotrauką.
 3. Skiltyje „Mano LSP“ pasirinkti „Užsisakyti naują LSP“.
 4. Pasirinkti banko padalinį, kuriame norima atsiimti pagamintą pažymėjimą, datą bei laiką, kada studentas atvyks atsiimti pažymėjimo.
 5. LSP gamybą apmokėti internetu arba pasirinkti apmokėjimą banko padalinyje. Atliekant mokėjimą internetu taikomi mažesni banko mokesčiai!
 6. Nurodytu laiku (jei pažymėjimas nėra pagamintas anksčiau)atvykti į pasirinktą banko padalinį.
 7. Jei dar nesumokėta už LSP, atlikti mokėjimą.
 8. Atsiimti LSP. Jeigu pastebima netikslumų, nepriimti LSP ir apie tai informuoti banko darbuotoją.
Kol studentas laukia pažymėjimo, prisijungęs www.lsp.lt gali sužinoti savo LSP gamybos būseną.

Studento pažymėjimas gaminamas visam studijų laikotarpiui:
 • I-os pakopos studijose (Bakalauro studijos 3,5-4 m.) - 12,00 € (+banko mokesčiai);
 • II-os pakopos studijose (Magistrantūros studijos 1,5-2 m.) - 6,00 € (+banko mokesčiai);
 • Vientisosiose studijose (MEDICINOS) - 16,00 € (+banko mokesčiai);
 • II-ios pakopos studijose (Doktorantūra) - 12,00 €(+banko mokesčiai);
 • Rezidentūros studijose - 16,00 € (+banko mokesčiai);
 • Dalinių studijų atvykusiems studentams (ERASMUS ir kt. studentai iš užsienio) - 4,50 € (+banko mokesčiai).
Pažymėjimo gamyba gali užtrukti kelias savaites, todėl teks kantriai palaukti. Jeigu kiltų klausimų ar neaiškumu susijusių su pažymėjimu, kviečiame apsilankyti https://www.lsp.lt/pagalba/ arba drąsiai rašyti lsp@vusa.lt.

PRASITĘSIMAS

Jei LSP baigia galioti anksčiau, nei baigiasi studijos – teks pasigaminti naują pažymėjimą.

Tokiu atveju, reikia atlikti tuos pačius veiksmus kaip užsisakinėjant LSP pirmąjį kartą, tačiau praleidžiant 1 ir 2-ąjį punktus.

PRARADIMAS

Praradus pažymėjimą studentui reikia:
 • Apsilankyti VUSA padalinyje savo fakultete arba VUSA Centriniame biure ir atnešti užpildytą pranešimą apie prarastą LSP. Pranešimo formą ir jos pildymo pavyzdį galima rasti www.lsp.lt/dokumentai/. Jei LSP pavogtas, be pranešimo dar reikia pristatyti pažymą iš Vyriausiojo policijos komisariato (VPK). Jei LSP pavogtas užsienyje, tinka ir užsienio valstybių policijos pažyma.
 • Baigiant/nutraukiant studijas ir praradus LSP, be užpildyto pranešimo apie praradimą, studentų atstovybei reikia pristatyti 37,65 € baudos sumokėjimo faktą įrodantį banko kvitą.

Jei studijos tęsiamos ir bus gaminamas naujas LSP, jokios baudos mokėti nereikia. (Negalioja tais atvejais, kai baigiamos bakalauro studijos ir studentas turi omenyje, kad norės gamintis LSP ir magistrantūroje!)

Kai tik praradimas bus užregistruotas, www.lsp.lt puslapyje bus galima užsisakyti naujo LSP gamybą.


Dokumentai, kurių gali prireikti praradus LSP:

STUDIJŲ BAIGIMAS/NUTRAUKIMAS

Baigęs/nutraukęs studijas arba išbrauktas iš studentų sąrašų studentas privalo atsiskaityti su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe. LSP grąžinimas remiasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-783 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 p.: „Studentai, baigę arba nutraukę studijas, LSP privalo grąžinti platintojui jo nustatytais terminais“.

LSP reikia grąžinti, net jei jis nebegalioja!

Studentui reikia atnešti LSP į VU SA padalinį savo fakultete arba VU SA centrinį biurą (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis).

Atsiskaitymo formą galima rasti: Atsiskaitymo su VU lapelis

Pastabos:
 • LSP reikia gražinti net jei jis nebegalioja.
 • Jei LSP pavogtas baigiant Universitetą, reikia atnešti policijos išrašytą pažymą.
 • Pametus LSP baigiant Universitetą, turi būti užpildytas pranešimas apie prarastą LSP ir sumokėta 130 Lt arba 37,65 € dydžio bauda.
 • Už studentą gali atsiskaityti (grąžinti LSP, atnešti pranešimus, pažymas, kvitus) ir kitas asmuo.
Jeigu kiltų klausimų ar neaiškumu susijusių su LSP, apsilankykite VU SA MF, taip pat galite apsilankyti: Arba rašykite lsp@mf.vusa.lt