Akademinės atostogos, studijų stabdymas ir atnaujinimas

Akademinės atostogos

Studentui akademinės atostogos gali būti suteikiamos dėl trijų priežasčių:

  • Dėl ligos (iki 2 metų);
  • Dėl nėštumo/ vaiko auginimo atostogų (iki 3 metų);
  • Dėl asmeninių priežasčių (iki 1 metų) - dėl šios priežasties akademinių atostogų galima gauti tik vieną kartą.

   Norint išeiti akademinių atostogų, būtina pristatyti Dekanui prašymą ir priežastį patvirtinantį dokumentą. Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo įsakymo jas suteikti dienos. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, taip pat antrosios pakopos studijų studentai, kuriems akademinės atostogos suteiktos pirmajame semestre, grąžinami į pirmą semestrą.

 

Studijų stabdymas

Susistabdyti studijas galima:

  • Dėl svarbios priežasties 1 metams leidus Dekanui.

SVARBU - nutraukus studijas studentai, turintys VF vietą, turi grąžinti vieno semestro studijų kainą

Norint susistabdyti studijas, būtina pristatyti Dekanui prašymą ir svarbią priežastį patvirtinantį dokumentą. Vieneri metai skaičiuojami nuo įsakymo leisti studijas susistabdyti dienos.

 

Studijų atnaujinimas

Studijų atnaujinimu nėra laikoma grįžimas iš akademinių atostogų ar studijų stabdymo. Studijas galima atnaujinti, kai:

  • Studijuotos ir ketinamos studijuoti programos skirtumai sudaro ne daugiau 15 kreditų;
  • Nepasibaigė studijų rezultatų įvertinimo galiojimo terminai;
  • Esant akademiniam nesąžiningumui baigėsi laikotarpis, per kurį studentui negalima grįžti į Universitetą.

Jeigu programų skirtumai sudaro ne daugiau 15 kreditų, juos galima likviduoti per pirmus metus nuo studijų atnaujinimo ir nėra laikomi akademine skola. Ką reikia išlaikyti/ perlaikyti atnaujinant tos programos studijas, nustato dekanas.

Jeigu programų skirtumai viršija 15 kreditų, skirtumą reikia likviduoti iki studijų atnaujinimo sudarant laisvojo klausytojo sutartį.

Studentas, norintis atnaujinti studijas turi pateikti prašymą dekanatui anksčiau nei 5 d. iki naujo semestro pradžios.

Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas studentas, pirmenybė teikiama studentui, kurio (eiliškumo svarbos mažėjimo tvarka):

  • didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų vidurkis;
  • didesnis paskutinės išlaikytos sesijos vidurkis;
  • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė.

Fakultetas informuoja studentą apie sprendimą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Studentas, atnaujinantis studijas, yra priimamas į valstybės nefinansuojamą vietą, tačiau atnaujinęs studijas gali konkuruoti dėl laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos, jei tokia yra.

Plačiau: Studijų atnaujinimo VU tvarkos apraše; VU studijų nuostatuose.