Medikų Dienos - 2017 Dalyvauk renginiuose jau dabar!
VU SA MF išvažiuojamieji rudens mokymai
VU SA programa „Sąžiningai“
VU SA MF Ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Naujienos

Tarptautinė mokslinė konferencija The COINS 2016.
Įkelta: 2016-02-08 20:27:29
Nuotraukos Nera

Vasario 29-ąją - kovo 3-ąją dienomis visi, besidomintys gyvybės bei gamtos mokslais, kviečiami į tarptautinę mokslinę konferenciją The COINS 2016. Konferenciją, vyksiančią viename didžiausių ir inovatyviausių Lietuvos tyrimų bei studijų centrų, dar šių metų sausį duris atvėrusiame Jungtiniame gyvybės mokslų centre (JGMC) Saulėtekio alėjoje, Vilniuje, jau 11-tąjį kartą organizuoja Vilniaus universiteto Studentų atstovybė. Kiekvienais metais konferencija suburia gamtos mokslų studentus ir mokslininkus diskutuoti, mokytis bei dalintis moksline patirtimi.

Skaityti daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija The COINS 2016
Įkelta: 2016-02-08 19:40:49
Nuotraukos Nera

Vasario 29-ąją - kovo 3-ąją dienomis visi, besidomintys gyvybės bei gamtos mokslais, kviečiami į tarptautinę mokslinę konferenciją The COINS 2016. Konferenciją, vyksiančią viename didžiausių ir inovatyviausių Lietuvos tyrimų bei studijų centrų, dar šių metų sausį duris atvėrusiame Jungtiniame gyvybės mokslų centre (JGMC) Saulėtekio alėjoje, Vilniuje, jau 11-tąjį kartą organizuoja Vilniaus universiteto Studentų atstovybė. Kiekvienais metais konferencija suburia gamtos mokslų studentus ir mokslininkus diskutuoti, mokytis bei dalintis moksline patirtimi. Konferencijoje The COINS 2016 dalyvaus ir pranešimus apie naujausius mokslo pasiekimus skaitys garsūs mokslininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Švedijos, Vokietijos, Izraelio bei Italijos. Mokslininkai aptars įdomias ir mokslo pasaulyje aktualias temas bei naujausius atradimus neurobiologijos, bioinžinerijos, nanotechnologijų, genetikos, molekulinės biologijos, biochemijos srityse. The COINS 2016 konferencija kviečia bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentus pristatyti savo tiriamuosius darbus platesnei auditorijai, gauti konstruktyvios kritikos ir geranoriškų patarimų, praversiančių ruošiantis baigiamųjų darbų gynimuose ir tolimesnėje karjeroje. Konferencijoje kviečiami dalyvauti ir vyresniųjų klasių moksleiviai, kuriems yra įdomūs naujausi moksliniai tyrimai ir perspektyvos gamtos ir gyvybės mokslų srityse. Konferencijos metu vyks studentų mokslinių pranešimų pristatymai, mokslininkų paskaitos, taip pat organizuojami vizitai į Lietuvos mokslo centrus ir įmones (Thermo Fisher Scientific Baltics, VU Biochemijos ir Biotechnologijos institutus ir kt.) bei įmonių mugė, kurioje dalyvaus įmonių atstovai ir kurios metu bus galima išgirsti apie Lietuvos darbo rinką mokslo srityje ir karjeros galimybes iš pirmų lūpų. The COINS 2016 – tai mokslinis studentiškas renginys, kuriame susipina žinių siekimas, kolegiška kritika bei noras tobulėti; tai atvira ir jaunatviško entuziazmo kupina mokslinė erdvė, kurioje susirinks gamtiniu pasauliu besidomintis jaunimas, norintis bendrauti bei diskutuoti mokslui aktualiomis temomis. Daugiau informacijos apie konferenciją, kviestinius lektorius, dalyvius ir visą programą galite rasti internetiniame tinklapyje www.thecoins.eu ir Facebook paskyroje https://www.facebook.com/thecoinsconference/?fref=ts Pranešimą pristatantys dalyviai gali registruotis iki vasario 15 d., o klausytojai - iki vasario 22 d. http://thecoins.eu/registrationSkaityti daugiau
VU SA MF visuotinis susirinkimas
Įkelta: 2016-02-03 19:44:27
Nuotraukos Nera

Vasario 11 d. 18 val. 225 aud. vyks VU SA MF visuotinis susirinkimas. Susirinkime kviečiame dalyvauti ne tik VU SA MF narius, bet ir visus VU MF studentus, kurie norėtų daugiau sužinoti apie VU SA MF veiklą bei 2015/2016 m. kadencijos iki šiol nuveiktus darbus.

Skaityti daugiau

Grįžtamasis ryšys gerina studijų kokybę
Įkelta: 2016-01-17 16:43:41
Nuotraukos Nera

Pasibaigus rudens semestrui pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentai jau vienuoliktą semestrą iš eilės bus kviečiami prisijungti prie universiteto informacinės sistemos ir išsakyti savo nuomonę apie studijuotus dalykus. Apie Vilniaus universiteto grįžtamojo ryšio iš studentų sistemą kalbame su Studijų direkcijos Studijų programų kokybės valdymo skyriaus sociologe Vaida Pukiene. Papasakokite, kokie pagrindiniai VU grįžtamojo ryšio iš studentų sistemos kūrimo ir plėtojimo tikslai. Vienas pagrindinių – sudaryti galimybę visiems VU studentams įsitraukti ir tiesiogiai dalyvauti studijų tobulinimo veikloje išsakant savo nuomonę apie studijas. Toks studentų bendradarbiavimas su dėstytojais ir akademinių padalinių administracija padeda nustatyti studijų problemas ir rasti sprendimus. Iki šiol tai darė pavieniai padaliniai pateikdami studentams popierines anketas. Studentų apklausų vykdymas ir duomenų apdorojimas – laikui imlus procesas, reikalaujantis daug žmogiškųjų resursų. Todėl, reaguojant į padalinių poreikius, nuspręsta studentų apklausas pradėti vykdyti centralizuotai naudojant elektroninę apklausų sistemą. Šiuo metu studentai, pasibaigus kiekvieno semestro studijoms, prisijungę prie VU informacinės sistemos skilties „Apklausos“, gali išsakyti savo nuomonę apie semestro studijas ir konkrečius studijuotus dalykus. Dėstytojai sistemoje gali tiesiogiai susipažinti su apibendrintais studentų atsiliepimais apie jų dėstytus dalykus, studijų programų komitetų pirmininkai – su studentų nuomone apie visus programos dalykus, padalinių vadovybė – su visais padalinio studentų atsiliepimais. Studentų nuomonė apie programą skelbiama VU vidiniame tinklalapyje, Studijų direkcijos skiltyje „Grįžtamasis ryšys“. Studentų apklausos vykdomos jau bemaž penkerius metus: daug tai ar mažai? Studentų apklausos centralizuotai VU pradėtos vykdyti šiek tiek anksčiau – pirmi žingsniai žengti 2009 m. pavasarį. Tuomet naudotas dabartinės elektroninės apklausų sistemos prototipas. Dabartinė sistema pradėta plėtoti 2011 m. Tai daug ar mažai, tegul sprendžia universiteto bendruomenė. Faktai tokie: JAV pirmieji universitetai studentų apklausas apie studijuotus dalykus sistemingai pradėjo vykdyti nuo praėjusio amžiaus 2 dešimtmečio, Vakarų Europoje ir Australijoje – 7–8 dešimtmetyje. Kaip buvo parengta dabar dalyko apklausoms naudojama Bendra universitetinė dalyko anketa? Ji buvo ne kartą peržiūrėta ir atnaujinta. Tai atliko specialios darbo grupės, sudarytos iš VU sociologų, psichologų, edukologų, tiksliųjų mokslų atstovų. Ne kartą pasiūlymus tobulinti anketą teikė ir studentai. Sudarant anketą vadovautasi plačiai žinomais, užsienio universitetuose naudojamais klausimynais. Jie patikrinti moksliniais tyrimais. Šiuo metu naudojamą anketą sudaro pagrindiniai orientaciniai dėstymo kokybės kriterijų klausimai. Kaip dėstytojai vertina studentų apklausas? Sulaukiame nemažai teigiamų atsiliepimų. Dėstytojai, studijų programų komitetų nariai naudojasi elektronine apklausų sistema. Konstruktyvūs pasiūlymai skatina tobulinti šią veiklą. Kalbant apie kritiką, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad studentų apklausose atsiranda vertinimo aspektas. Kuris mėgsta būti vertinamas? Be to, studentų apklausos neretai apipintos įsivaizdavimais ar mitais. Dar 1999 m. Arizonos universiteto profesorius L. M. Aleamoni parašė publikaciją „Student Rating Myths Versus Research Facts from 1924 to 1998“. Šiame straipsnyje jis pristato akademinėje bendruomenėje paplitusius mitus apie studentų apklausas. Tarp jų patenka tokie įsitikinimai: studentai neturi darbinės patirties, todėl negali tinkamai įvertinti studijuotų dalykų, studentų apklausos yra ne kas kita kaip „grožio“ ir populiarumo tarp studentų vaikymosi konkursai, vertinimą lemia tai, ar dalykas buvo privalomas, ar pasirenkamasis. Daugelis šių teiginių minėtame straipsnyje paneigiami. Tyrimų apie studentų apklausas gausa rodo, kad jokie kiti būdai, kuriais bandyta analizuoti dėstymo kokybę, nėra taip plačiai naudojami ir sulaukę tiek dėmesio. Todėl visos mūsų akademinės bendruomenės narių reakcijos labai natūralios. Ar studentai aktyvūs? Šiuo metu per semestrą vidutiniškai užpildoma per 10 000 dalyko anketų. Tai didelis skaičius. VU studentai semestre studijuoja iki 7 studijų dalykų, tad ir anketų turėtų būti kone septynis kartus daugiau. Kita vertus, apklausose dalyvaujančių studentų atsakymų į atviro komentaro formos klausimus skaičius ir išsamumas parodo studentų poreikį turėti erdvę, kurioje galima išsakyti aktualias studijų problemas ar padėkoti už puikų dėstytojo darbą. Kas lemia aktyvų studentų dalyvavimą apklausose? Prie to labai prisidėjo Studentų atstovybė, kuri nuolat informuoja ir ragina studentus dalyvauti apklausose. Siekiame, kad tai darytų ir fakultetai, ir dėstytojai. Svarbu, kad studentai gautų grįžtamąjį ryšį apie tai, kokie pokyčiai buvo įgyvendinti atsižvelgiant į jų nuomonę. Ši informacija galėtų būti viešinama fakultetų tinklalapiuose, dėstytojai pirmųjų užsiėmimų metu irgi galėtų pristatyti pakeitimus, kurie buvo atlikti po studentų apklausų. Akivaizdžių pavyzdžių, kad studentų nuomonė svarbi, o į pagrįstus poreikius reaguojama, matymas skatina juos dar aktyviau reikšti savo nuomonę. Kokie didžiausi VU grįžtamojo ryšio sistemos įgyvendinimo ir tobulinimo iššūkiai?   Įvardyti galima tris pagrindinius iššūkius. Pirmasis – studentų dalyvavimo apklausose aktyvumas. Norime, kad jis būtų dar didesnis. Antrasis – iš studentų apklausų gautų duomenų naudojimas tobulinant studijas. Turime studijų programų, kuriose studentų grįžtamasis ryšys iki šiol neintegruotas į jų kokybės užtikrinimą ir tobulinimą. Trečiasis iššūkis – grįžtamasis ryšys iš dėstytojų, studijų programų komitetų ir administracijos, studentų informavimas įvairiomis formomis apie pokyčius, kurie buvo įgyvendinti. Nuoseklus grįžtamojo ryšio sistemos elementų įgyvendinimas skatintų toliau plėtoti šią sistemą. O tai leistų dar labiau tobulinti studijų kokybę.Skaityti daugiau