DUK akademinė informacija

Finansavimas

 • Kada vyksta rotacija, kai lyginamas visų studijų vidurkis su kurso vidurkiu ir sprendžiama, ar bus išlaikytas finansavimas valstybės finansuojamiems studentams.
  Medicinos specialybės studentams ji vyksta 2 kartus (po 4 ir po 10 semestro). Visiems kitiems rotacija vyksta 1 kartą (po 4 semestro). Jau turėjusiems rotaciją po 6 semestro (įstojusiems iki 2009) daugiau rotacijų nebebus.
  a) Po pavasario semestro studijų rezultatų Vidurkių skaičiavimas ir lyginimas atliekamas iki einamųjų metų rugsėjo 20d.
  b) Po rudens semestro studijų rezultatų vidurkių skaičiavimas ir lyginimas atliekamas iki einamųjų metų vasario 20 d.

 • Kaip aš galiu netekti valstybės finansavimo nepertraukiamai besimokydamas toje pačioje specialybėje?
  Jeigu po rotacijos tavo studijų vidurkis bus 20 procentinių punktų (=2 balais) mažesnis už kurso studijų vidurkį (tarkim kurso studijų vidurkis – 9, tai 9-2 = 7. Taigi, tokiu atveju, jeigu tavo vidurkis bus mažesnis nei 7.

 • Kaip aš galėčiau iš valstybės nefinansuojamos vietos pereiti į finansuojamą?
  Visų pirma tu negali turėti nei vienos akademinės skolos. Turi būti vienas geriausiai besimokančių VNF studentų kurse, tokiu atveju galėsi 3 dienos iki:
  • vasario 28 d. po rudens semestro (atitinkamai iki rugpjūčio 31 d. po pavasario semestro) – perkeliant studentus į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamojo semestro pradžios,
  • spalio 1 d. po pavasario semestro (atitinkamai iki kovo 1 d. po rudens semestro) – perkeliant studentus į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias studentams netekus valstybės finansavimo po rotacijos užpildyti prašymą būti perkeltam į VF vietą.

Egzaminai, skolos

 • Per kiek laiko dėstytojas privalo ištaisyti rašto darbus/egzaminus?
  Per 5 darbo dienas.

 • Kaip yra nustatoma tiksli egzamino data?
  Grupės seniūnas privalo nueiti pas dėstomo dalyko dėstytoją ir kartu su juo sutarti, kokia būtų patogiausia tam data.

 • Ką daryti, jei aš dėl pateisinamos priežasties negalėjau atvykti į egzaminą?
  Jeigu susirgai, įvyko avararija ar pan., turi per 3 darbo dienas nuo egzamino laikymo datos pranešti apie tai dekanatui ir sutartu laiku pateikti tą priežastį įrodantį dokumentą bei prašyti, kad tau pratęstų egzaminų sesiją.

 • Ką daryti, jeigu tą semestrą, po kurio vykdoma rotacija, neišlaikiau egzamino/įskaitos?
  Kaip ir bet kurį kitą semestrą, tu turi galimybę tą egzaminą/įskaitą perlaikyti per pirmas dvi naujo semestro savaites. Jeigu pavysksta gauti teigiamą pažymį per perlaikymą, tas pažymys ir bus įskaičiuojamas į tavo vidurkį. Jeigu ne, bus įskaičiuojamas tas pažymys, kurį gavai (neigiamas). Taigi, nereikia panikuoti ir per atostogas labai stipriai pasimokyti.

 • Kas yra akademinė skola?
  Tai per egzamino/įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas/įskaita.

 • Ką daryti, jeigu taip jau atsitiko, kad gavau akademinę skolą?
  Reikia eiti į dekanatą su užpildytu prašymu leisti pakartoti kursą ir tęsti studijas (nebent tas dalykas įeina į nekartojamų dalykų sąrašą). Tokiu atveju pakartojęs kursą, turėsi galimybę likviduoti tą skolą.

 • Kiek kartų ir kada galiu perlaikyti egzaminą/įskaitą?
  Bet kurį egzaminą gali perlaikyti tik 1 kartą (per 2 pirmąsias naujo semestro savaites), nebent tu esi pirmos studijų pakopos studentas, kuris mokosi jau paskutiniame semestre. Tokiu atveju fakulteto dekanas gali leisti dar kartą perlaikyti neišlaikytus priešpaskutinės sesijos egzaminus iki kol prasidės paskutinė sesija. Paskutinės sesijos metu neišlaikytus egzaminus/įskaitas fakulteto dekanas gali leisti perlaikyti dar kartą iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios.

 • Kiek kainuoja kurso kartojimas?
  Priklauso nuo dalyko tam semestrui skirtų kreditų skaičiaus, studijų metinės kainos, bei tų metų visų dalykų kreditų skaičiaus. Taigi, reikia iš studijų kainos padalint bendrą metų kreditų skaičių ir padaugint iš kartojamo dalyko kreditų skaičiaus. Pvz. Studijos kainuoja 10 000Lt (2896.2€), metuose 60kreditų ir dalykui skiriami 3kreditai, tai 10 000Lt/60kr.*3kr. = 500Lt (144.81€)

Šalinimas

 • Už ką mane gali pašalinti iš universiteto?
  a) Jeigu turi daugiau nei 2 akademines skolas
  b) Dėl nesąžiningumo (nusirašinėjimo, plagiavimo ir pan.)
  c) Dėl finansinių įsipareigojimų universitetui nevykdymo
  d) Neužsiregistravus po akademinių atostogų/studijų stabdymo
  e) Jei per vienerius metus tau skirti trys griežti papeikimai

Skatinamosios stipendijos

 • Kada vyksta geriausiųjų eilės sudarymas, kai lyginami semestro vidurkiai sprendžiama, kam skirti skatinamąsias stipendijas bei kuriam laikui jos skiriamos?
  Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus. Rudens semestre stipendija skiriama einamųjų metų rugpjūčio-sausio mėnesiams, pavasario semestre – skiriama vasario-liepos mėnesiams. Baigiamųjų kursų studentams stipendija pavasario semestre skiriama vasario-birželio mėnesiams.

 • Kokie yra skatinamųjų stipendijų dydžiai?
  195 Lt (56.48€) – nepadidinta stipendija, 325 Lt (94.13€) – padidinta

 • Kaip sužinoti, ar gausiu skatinamąją stipendiją?
  Tavo duomenų bazėje (https://klevas.vu.lt/) pasibaigus semestrui atsiradusioje skiltyje „dėl skatinamųjų stipendijų“ bus nurodyta, kiek žmonių tavo kurse kokias stipendijas gavo. Kadangi skiltyje „rotacijų rezultatai“ (bei fakultete iškabintuose sąrašuose) bus nurodyta, kurioje vietoje tu esi pagal reitingą, galėsi ir atsiskaičiuoti, ar įeini į tą sąrašą žmonių, kurie gauna stipendiją

 • Kokiu būdu man bus pateikiamos visos stipendijos?
  Jos bus tiesiogiai pervedamos į tavo asmeninę sąskaitą, kurią nurodei dekanatui prašyme pervesti stipendiją.

Apeliacijos

 • Ką daryti, jeigu aš nesutinku su savo egzamino/įskaitos įvertinimu arba matau akivaizdų procedūrinį pažeidimą?
  Jeigu nesutinki su savo egzamino/įskaitos įvertinimu, tu gali paduoti apeliaciją. Yra dvi priežastys, dėl kurios tu gali fakulteto apeliacinei komisijai paduoti apeliaciją:
  1. Jei nesutinki su egzamino/įskaitos įvertinimu (tai turi būti tikrai motyvuotas bei pagrįstas prašymas).
  2. Jei matai akivaizdų procedūrinį pažeidimą (dėstytojas per egzaminą išeina šnekėtis apie savo naftos pardavinėjimo biznį ar skaito apie tai laikraštį ir pan.)

 • Per kiek laiko galima paduoti apeliaciją?
  Dėl nesutikimo su įvertinimu – per 5 darbo dienas nuo egzamino/įskaitos įvertinimo paskelbimo datos.
  Dėl procedūrinių pažeidimų – per 1 darbo dieną nuo egzamino/įskaitos laikymo datos.

  Apeliacijos pavyzdį, formą bei dar papildomos informacijos rasite čia: http://www.vusa.lt/apeliacijos

  Apeliacijos rašymo atmintinė

Priešlaikinės atostogos

 • Manau, kad norėčiau/privalau pasidaryti pertrauką nuo studijų. Ar tai įmanoma?
  Yra du būdai – studijų stabdymas ir akademinės atostogos.
  1) Studijų stabdymas. Jei turi labai svarbių priežasčių, kurios nėra paminėtos kaip akademinių atostogų priežastys, dekanas gali tau leisti ne ilgiau, kaip vieneriems metams susistabdyti studijas.
  2) Akademinės atostogos. Jos skiriamos dėl dviejų priežasčių
  a) Dėl ligos – iki dviejų metų
  b) Dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros (taip, tėveliai taipogi gali pasiimti atostogas savo atžalų auginimui) – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams.

  NEPAMIRŠKITE GRĮŽUS PO STUDIJŲ STABDYMO AR AKADEMINIŲ ATOSTOGŲ UŽSIREGISTRUOTI DEKANATE, KITAIP BŪSITE PAŠALINTI IŠ UNIVERSITETO!

Akademinis mobilumas

 • Аš mokausi panašioje studijų programoje ir norėčiau mokytis šioje. Ar tai įmanoma?
  Įmanoma. Bet svarbu, kad būtų pabaigtas pirmas semestras. Jeigu keičiama studijų programa - neklausytų dalykų pirmajame semestre turi būti ne daugiau kaip du, arba ne daugiau kaip 15 ECTS kreditų. Pakeitus programą, išsilaikyti neklausytus dalykus studentas turi vienerius metus. Neklausyti dalykai nėra laikomi akademinėmis skolomis. Taigi, jeigu tavo studijų programa skiriasi daugiau nei dviem dalykais/15 ECTS kreditų nuo tos programos į kurią nori įstoti, privalai mokytis tą skirtumą pagal klausytojo sutartį.

 • Ar perėjęs į kitą studijų programą aš atsinešu ir savo studijų krepšelį?
  Taip.

Kitos problemos

 • Ką daryti, jeigu atsakymo į mano akademinį klausimą čia nėra, susidūriau su tuo, kad kažkas nevyksta pagal kažkurį iš punktų, noriu labiau įsigilinti į tam tikrą klausimą, pastebėjau kažkokių klaidų ar šiaip noriu pasakyti savo nuomonę?
  Rašyti man laišką paštu akadem@mf.vusa.lt, arba tiesiogiai ateiti į studentų atstovybę (VU MF 225 aud.), kur mane galite rasti antradieniais 12-14 valandomis, o jei manęs nebus – galbūt bus kitas atstovybininkas, galėsiantis Jums padėti . Galite ir skambinti: (8-5) 268 69 84, arba man asmeniškai: 8 675 45 352.  Taip pat informacijos galie ieškoti studijų nuostatuose. Jei kilo abejonių, neaiškumų, (o galbūt ir idėjų bei minčių?) – drąsiai kreipkis!

  Dona Kalasūnaitė
  VU SA MF Akademinės srities koordinatorė