Medikų Dienos - 2016 Dalyvauk renginiuose jau dabar ir nepamiršk sudalyvauti šiandienos konferencijoje
Nauja Kadencija Pabaigusią senąją kadenciją komandą pakeitė nauja!

Naujienos

[SVARBU] Išrinkta VU SA MF Pirmininkė bei studentų atstovai
Įkelta: 2016-04-17 18:32:41
Nuotraukos Nera

Balandžio 15 d. vykusioje VU SA MF Ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje buvo išrinkta naujoji VU SA MF pirmininkė - ja tapo Eglė Lukošiūtė. Taip pat konferencijos metu buvo išrinkti studentų atstovai į įvairius valdymo organus: Į VU MF Tarybą: Eglė Budrytė, Justas Šniaukšta; Į VU MF ginčų nagrinėjimo komisiją: Ugnė Ringelevičiūtė, Justina Staigytė, Justas Šniaukšta; Į VU MF priėmimo atestacinę komisiją: Eglė Budrytė; Į VU MF akademinės etikos komisiją: Goda Zubkaitė; Į Medicinos SPK: Eglė Budrytė; Į Kineziterapijos SPK: Karolis Ramanauskas; Į Odontologijos SPK: Kristupas Skarulis; Į Ergoterapijos SPK: Giedrė Mikulėnaitė; Į Medicinos mikrobiologijos SPK: Monika Muraškauskaitė;   Konferencijos protokolas.Skaityti daugiau
[SVARBU] VU SA MF Ataskaitinė - rinkiminė konferencija 2016
Įkelta: 2016-04-14 12:22:43
Nuotraukos Nera

Kviečiame susipažinti su kandidatės į VU SA MF pirmininkus Eglės Lukošiūtės motyvaciniu laišku bei CV. Primename, kad VU SA MF Ataskaitinė - rinkiminė konferencija vyks balandžio 15 d. 18 val. 227 auditorijoje. Jos metu bus pristatoma VU SA MF metų veiklos ataskaita, taip pat renkamas VU SA MF pirmininkas bei studentų atstovai į įvairius valdymo organus: VU SA MF Valdyba (4 asmenys); 2 atstovai į Medicinos fakulteto Tarybą; 1 atstovas į MF akademinės etikos komisiją; 1 atstovas į MF priėmimo atestacijos komisiją; 1 atstovas stojimo į rezidentūrą, internatūros, šešto kurso klausimais; 3 atstovai į MF ginčų nagrinėjimo komisiją; 2 atstovai į VU SA Parlamentą; 10 delegatų į VU SA ataskaitinę – rinkiminę konferenciją; Po 1 atstovą iš kiekvienos programos į Studijų programų komitetus (SPK). Konferencijos darbotvarkė.Skaityti daugiau
[SVARBU] VU SA atlikta analizė: rudens semestre į posėdžius rinkosi beveik pusė studijų programų komitetų
Įkelta: 2016-04-11 23:55:26
Nuotraukos Nera

Į posėdžius rudens semestro metu Vilniaus universitete rinkosi beveik pusė studijų programų komitetų, atsakingų už studijų kokybės užtikrinimą, rodo Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) surinkti duomenys. Pagal Universitete galiojančius studijų programos komiteto nuostatus, komitetų posėdžiai turėtų įvykti ne rečiau kaip kartą per semestrą. Nepaisant to, remiantis studentų atstovų pateikiama informacija, nuo mokslo metų pradžios iki 2016 m. vasario 22 dienos iš 164 Universitete esančių komitetų į posėdžius rudens semestre susirinko vos 70. Tai – mažiau nei pusė (43,6 proc.) visų Universitete veikiančių studijų programų komitetų.

Skaityti daugiau

[SVARBU] VU SA MF Ataskaitinė - rinkiminė konferencija
Įkelta: 2016-04-01 16:57:10
Nuotraukos Nera

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Medicinos fakultete kasmet pavasarį organizuoja Ataskaitinę – rinkiminę Konferenciją. Tai – aukščiausias VU SA MF valdymo organas, arba kitaip – visuotinis susirinkimas. Konferencija yra vieša ir kiekvienas Medicinos fakulteto studentas turi teisę ne tik joje dalyvauti, bet ir balsuoti priimant visus nutarimus. Šiais metais VU SA MF Ataskatinė –  rinkiminė Konferencija Medicinos fakultete vyks balandžio 15 d.

Skaityti daugiau

[SVARBU] VU SA parlamento rezoliucijoje - raginimai užtikrinti lygias galimybes studijuoti specialiųjų poreikių turintiems studentams
Įkelta: 2016-03-20 13:43:06
Nuotraukos Nera

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA), išanalizavusi užsienio valstybių aukštųjų mokyklų taikomas praktikas, ragina universiteto administraciją atkreipti didesnį dėmesį į specialiųjų poreikių turinčius bendruomenės narius bei užtikrinti lygias galimybes studijuoti ne tik studentams su konkrečia negalia, bet ir turintiems mokymosi ar nervų sutrikimų bei ligų, kurios gali reikšmingai paveikti studentų mokymosi rezultatus.

Skaityti daugiau